• Gợi ý từ khóa:
  • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…
Hết hàng

Tìm về sức mạnh vô biên

Mã sản phẩm: SP1150

Cuộc sống ngày càng trở nên hối hả. Chúng ta luôn chạy đua với thời gian, đua với mọi người và với cả chính mình để hoàn thành mục tiêu, rồi lại vội vã lao về phía trước. Thế nhưng, nhiều khi những mục tiêu đó lại là các giá...
48.000₫
Hết hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Vận chuyển toàn quốc

Thanh toán Online hoặc khi nhận hàng

Hết hàng


Chi tiết sản phẩm

Cuc sng ngày càng tr nên hi h. Chúng ta luôn chy đua vi thi gian, đua vi mi người và vi c chính mình đ hoàn thành mc tiêu, ri li vi vã lao v phía trước. Thế nhưng, nhiu khi nhng mc tiêu đó li là các giá tr o, mê hoc chúng ta và khiến ta đánh mt chính mình, đ ri đng sau ánh hào quang chiến thng li là nhng git nước mt đng cay.

Không ít người trong chúng ta đã tng cm thy bế tc và mt mi khi đi din vi lòng mình. Đó là khi bn ngi trong căn phòng trng, suy ngm v cuc đi và băn khoăn v ý nghĩa tht s ca cuc sng. Đó là khi bn gp phi tht bi, cm thy bế tc và hoài nghi v giá tr ca nhng mc tiêu mà mình đã đ ra trong đi và t hi: Hnh phúc là gì?

Hnh phúc không phi là đích đến. Nó là mt hành trình kết thành t nhiu la chn. Trên con đường đi, bn có th chm rãi bước trên nhng li đi êm mát vi bao hoa c xinh tươi qun quýt bên mình; hoc bn có th băng băng tiến v phía trước đ đui theo nhng sc màu lp lánh cui chân tri, nơi bn thy hin hin ánh cu vng mê hoc nhưng tht ra ch là mt khong không vô đnh. Tt c tùy thuc vào s la chn ca bn.

Câu chuyn trong cun sách này cũng là mt hành trình vi nhng điu la chn ca nhân vt Julian Mantle. Sau mt cơn đt qu, Julian - mt lut sư giàu có và nhiu tham vng - đã quyết đnh t b tt c đ thc hin mt hành trình tìm li chính mình. Anh tìm đến n Đ, đt nước ca nn văn hóa c kính và bí n. Trong quá trình khám phá đt nước xinh đp này, Julian đã gp được các hin triết sng ti vùng đt Sivana huyn bí và tiếp xúc vi ngun trí tu thông thái ca h. Ti đây, được s hướng dn ca các v thin sư, Julian đã tìm ra by yếu t to nên cuc sng hnh phúc viên mãn và anh đã “hi sinh” mnh m.

Tìm v sc mnh vô biên là câu chuyn v hành trình khám phá ngun lc vô biên trong mi con người. Nó s mang đến cho bn nhng phương pháp luyn tp hu hiu đ xây dng mt cuc sng viên mãn và nhiu ý nghĩa.


Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng