• Gợi ý từ khóa:
  • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…

Giới thiệu

Với bề dày lịch sử hơn 60 năm, CTCP Sách Việt Nam hiện là một trong những doanh nghiệp đầu ngành
trong lĩnh vực xuất bản, in ấn và kinh doanh sách báo, văn hóa phẩm. Công ty đã cung cấp ra thị trường
nhiều ấn phẩm chất lượng và hiện có mối quan hệ hợp tác, kinh doanh mật thiết với các đơn vị trong và
ngoài nước chuyên cung ứng sách xuất bản.

CTCP Sách Việt Nam (SAVINA) được thành lập từ những năm 1950, trải qua hơn 60 năm với nhiều
giai đoạn phát triển và các tên gọi khác nhau. Tiền thân của Công ty là Sở Phát hành sách Trung
ương, được tách ra từ Nhà in Quốc gia từ năm 1956, sau đó đổi tên thành Quốc doanh Phát hành
sách Trung ương năm 1960 và hợp nhất với Công ty XNK Sách báo để thành lập Tổng Công ty Phát
hành sách năm 1978.

Tháng 12/1997, Tổng Công ty Phát hành sách Việt Nam được thành lập theo mô hình Tổng Công ty,
trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin. Ngày 19/03/2010, Chính phủ ra Nghị định số 25/2010/ND-CP về
việc chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước
làm chủ sở hữu, chính thức đổi tên Công ty thành Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam vào tháng
06/2010.

Ngày 24/03/2016, Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc bán đấu giá cổ
phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), với số lượng cổ phần
đấu giá thành công là 16.530.590 cổ phần. Ngày 27/04/2016, Công ty chính thức hoạt động theo mô
hình công ty cổ phần. Ngày 15/07/2016, Công ty đã niêm yết thành công trên hệ thống giao dịch sàn
chứng khoán UPCOM của HNX với mã chứng khoán VNB.

Năm 2016 đánh dấu một chặng đường mới trong quá trình phát triển của SAVINA với việc chuyển đổi
sang mô hình công ty cổ phần từ tháng 04/2016. Trong giai đoạn này, Công ty tiếp tục duy trì và khẳng
định vị thế trong ngành, ghi nhận kết quả kinh doanh thành công. Doanh thu thuần giai đoạn từ
27/04/2016 đến 31/12/2016 đạt hơn 18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8,9 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận
trên doanh thu đạt 49%.

Đặc biệt, việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn Vingroup – Công ty CP ("Tập đoàn Vingroup”) – một
trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam – là bệ phóng quan trọng giúp Công ty thực
hiện những kế hoạch lớn trong chiến lược kinh doanh và phát huy tối đa tiềm năng..

Ngày 15/07/2016, mã cổ phiếu VNB của CTCP Sách Việt Nam chính thức giao dịch trên sàn Chứng
khoán UPCOM, mở ra một giai đoạn mới đưa Công ty hoàn toàn chuyển đổi từ mô hình Nhà nước sang
mô công ty cổ phần đại chúng, có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Công ty thực hiện quyết liệt trong năm qua là tổ chức, sắp xếp bộ
máy nhân sự hiệu quả. Các hệ thống từ quản trị điều hành, kiểm soát chi phí đã được tái cơ cấu, từ đó
giúp giảm thiểu giá vốn, gia tăng lợi nhuận.

Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng