• Gợi ý từ khóa:
  • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…

Thông báo phát hành Hóa đơn điện tử

Từ ngày 01/04/2018, hoá đơn VAT của các sản phẩm do Công ty Cổ phần Sách Việt Nam cung cấp sẽ được xuất dưới dạng hóa đơn điện tử và gửi đến quý khách qua email. Công ty Cổ phần Sách Việt Nam cam kết hóa đơn điện tử này có giá trị tương đương hóa đơn giấy theo thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công văn Cục thuế Thành Phố Hà Nội:

Quyết định của Công ty CP Sách Việt Nam về việc sử dụng Hóa đơn điện tử:

Mẫu Hóa đơn điện tử 1 trang:

Mẫu Hóa đơn điện tử nhiều trang:

Một số câu hỏi thường gặp:

1. Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là gì?

Hoá đơn điện tử là 1 trong 3 hình thức Hóa đơn. Thay vì Hóa đơn tạo lập trên giấy, HĐĐT được tạo lập trên thiết bị điện tử theo đúng quy định của Bộ Tài Chính và Cơ Quan Thuế. (dựa trên nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ).

2. HĐĐT có giá trị pháp lý như thế nào?

Hóa đơn được phát hành sẽ có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy và được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận đồng thời đáp ứng đầy đủ luật giao dịch điện tử nên có thể thực hiện báo cáo thuế bình thường.

Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng