• Gợi ý từ khóa:
  • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…

THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP SÁCH VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Sách Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 02/4/2024. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 25/03/2024) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Sách Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-SGDHN ngày 05/3/2024 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.


Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng