• Gợi ý từ khóa:
  • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…
Hết hàng

Thể chế chính trị

Mã sản phẩm: SP1761

Chính trị là loại hoạt động đặc biệt quan trọng của đời sống, quan hệ đến lợi ích của mọi thành viên trong cộng đồng xã hội. Thể chế chính trị là bộ phận cấu thành của chính trị. Trong một chế độ xã hội, thể chế...
38.000₫
Hết hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Vận chuyển toàn quốc

Thanh toán Online hoặc khi nhận hàng

Hết hàng


Chi tiết sản phẩm

Chính trị là loại hoạt động đặc biệt quan trọng của đời sống, quan hệ đến lợi ích của mọi thành viên trong cộng đồng xã hội. Thể chế chính trị là bộ phận cấu thành của chính trị. Trong một chế độ xã hội, thể chế chính trị tác động trực tiếp đến đời sống của mọi người dân. Nó là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng có vai trò to lớn đối với sự tiến bộ xã hội.

Cùng với chủ trương đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta, đã có nhiều công trình khoa học liên quan được công bố. Trong đó vấn đề thể chế chính trị thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học.

Tuy vậy, khái niệm thể chế chính trị vẫn chưa có sự nhận thức thống nhất. Chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách toàn diện về thể chế chính trị. Các công trình nghiên cứu liên quan đến thể chế chính trị thường thiên về các thể chế chính trị tổ chức mà chưa dành một sự quan tâm đúng mức cho các thể chế chính trị về hành vi.

Với hướng tiếp cần thể chế chính trị theo cách phân biệt thể chế chính trị về tổ chức và thể chế chính trị về hành vi, các tác giả cho ra đời ấn phẩm này với tư cách là một chuyên khảo nghiên cứu một cách toàn diện về thể chế chính trị.

Công trình này hướng tới một cái nhìn thống nhất và toàn diện về thể chế chính trị. Nó sẽ góp phần vào việc tạo dựng một cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.


Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng