• Gợi ý từ khóa:
 • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…
Hết hàng

Những Sửa Đổi Cơ Bản Của Luật Thương Mại Năm 2005 (Có Hiệu Lực Từ Ngày 01-01-2006)

Mã sản phẩm: SP1756

Luật Thương mại đầu tiên của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thứ IX kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10/05/1997 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1998 nhằm điều chỉnh các hành vi thương mại, xác...
53.000₫
Hết hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Vận chuyển toàn quốc

Thanh toán Online hoặc khi nhận hàng

Hết hàng


Chi tiết sản phẩm

Luật Thương mại đầu tiên của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thứ IX kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10/05/1997 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1998 nhằm điều chỉnh các hành vi thương mại, xác định địa vị pháp lý của thương nhân và quy định những nguyên tắc, nội dung và các chuẩn mực trong hoạt động thương mại tại Việt Nam. Sau 8 năm vận hành Luật Thương mại (1997) đã đóng góp quan trọng cho hoạt động quản lý nhà nước về thương mại cũng đã bộc lộ ra những hạn chế nhất định cùng với xu thế hội nhập kinh tế trong khu vực, quốc tế cũng như để thực hiện Hiệp định Thương mại song phương Việt nam - Hoa Kỳ. Chính vì thế luật thương mại đã được Quốc hội xem xét sửa đổi một cách toàn diện. Luật Thương mại Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006 nhằm thay thế Luật Thương mại (1997).


Những Sửa Đổi Cơ Bản Của Luật Thương Mại Năm 2005 gồm những nội dung chính sau:

 

 • Sự cần thiết sửa đổi Luật Thương mại.
 • Những điểm mới của Luật thương mại năm 2005.
 • Lệnh số 10/2005/L - CTN của chủ tịch nước Cộng Hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật Thương mại.
 • Mục lục Luật Thương mại năm 1997.
 • Mục lục Luật Thương mại năm 2005.
 • Luật Thương mại năm 1997 và Luật Thương mại năm 2005.
 • 
  Lên đầu trang
  0 Xem giỏ hàng