• Gợi ý từ khóa:
 • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…
Hết hàng

Luật Thương Mại Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Tái Bản, Có Bổ Sung)

Mã sản phẩm: SP1418

Luật Thương Mại Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Tái Bản, Có Bổ Sung) gồm có những văn bản sau:Toàn văn Luật Thương mại (có hiệu lực từ 01-01-2006)/Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20-02-2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ...
45.000₫
Hết hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Vận chuyển toàn quốc

Thanh toán Online hoặc khi nhận hàng

Hết hàng


Chi tiết sản phẩm

Luật Thương Mại Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Tái Bản, Có Bổ Sung) gồm có những văn bản sau:

 • Toàn văn Luật Thương mại (có hiệu lực từ 01-01-2006)/
 • Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20-02-2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.
 • Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày 11-4-2006 của Bộ Thương mại - Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.
 • Thông tư 07/2006/TT-BTM ngày 17-4-2006 hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa...
 • Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17-4-2006 hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy...
 • Thông tư 10/2006/TT-BTM ngày 01-6-2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư 08...
 • Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20-02-2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.
 • Nghị định số 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.
 • Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25-5-2006...
 • Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23-01-2006...
 • Thông tư số 04/TT-BTM ngày 06-4-2006...
 • Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04-4-2006...
 • Thông tư 32/2006/TT-BTM ngày 08-5-2006...
  .
 • 
  Lên đầu trang
  0 Xem giỏ hàng