• Gợi ý từ khóa:
  • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…
Hết hàng

Luật Thương Mại và các văn bản hướng dẫn thi hành

Mã sản phẩm: SP1424

  Để góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, ngày 14/6/2005 Quốc hội đã thông qua Luật Thương Mại. Luật này...
120.000₫
Hết hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Vận chuyển toàn quốc

Thanh toán Online hoặc khi nhận hàng

Hết hàng


Chi tiết sản phẩm

  Để góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, ngày 14/6/2005 Quốc hội đã thông qua Luật Thương Mại. Luật này có hiệu lực thì hành từ ngày 01/01/2006 và thay thế Luật Thương Mại năm 1997.

    Luật Thương mại 2005 quy định các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại phù hợp với nguyên tắc của Bộ Luật Dân sự 2005 cũng như thực tiễn hoạt động thương mại tại Việt Nam...


Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng