• Gợi ý từ khóa:
 • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…
Hết hàng

Hệ Thống Hóa Văn Bản Pháp Luật Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Quốc Hội (Bìa Cứng)

Mã sản phẩm: SP1758

Cuốn "Hệ Thống Hóa Văn Bản Pháp Luật Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Quốc Hội (Bìa Cứng)" giới thiệu hệ thống các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại...
60.000₫
Hết hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Vận chuyển toàn quốc

Thanh toán Online hoặc khi nhận hàng

Hết hàng


Chi tiết sản phẩm

Cuốn "Hệ Thống Hóa Văn Bản Pháp Luật Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Quốc Hội (Bìa Cứng)" giới thiệu hệ thống các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và được sắp xếp theo giá trị Ủy ban thường vụ Quốc hội và được sắp xếp theo giá trị pháp lý của văn bản từ cao xuống thấp.


Nội dung:

 

 • Chương 1: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
 • Chương 2: Nghị quyết số 51/2001/QH 10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
 • Chương 3: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997.
 • Chương 4: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2001.
 • Chương 5: Luật tổ chức Quốc hội năm 2001.
 • Chương 6: Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003.
 • Chương 7: Nghị quyết số 07/2002/QH 11 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội.
 • Chương 8: Nghị quyết số 26/2004/QH 11 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
 • Chương 9: Nghị quyết số 27/2004/QH 11 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.
 • Chương 10: Nghị quyết số 08/2002/QH 11 ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.
 • Chương 11: Nghị quyết số 416/NQ - UBTVQH 11 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.
 • Chương 12: Nghị quyết số 417/NQ - UBTVQH 11 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.
 • Chương 13: Nghị quyết số 368/2003/NQ - UBTVQH 11 về việc thành lập Ban công tác đại biểu.
 • Chương 14: Nghị quyết số 369/2003/NQ - UBTVQH 11 về việc thành lập Ban công tác lập pháp.
 • Chương 15: Nghị quyết số 307/2003/NQ - UBTVQH 11 về việc thành lập Ban dân nguyện.
 • 
  Lên đầu trang
  0 Xem giỏ hàng