• Gợi ý từ khóa:
  • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…
Hết hàng

Giáo trình kinh tế nông nghiệp

Mã sản phẩm: SP1691

Mục lục:   Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp             1/ Vị trí của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân          2/ Những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp          3/ Nông nghiệp Việt Nam trong đổi mới          4/ Chiến lược phát...
35.000₫
Hết hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Vận chuyển toàn quốc

Thanh toán Online hoặc khi nhận hàng

Hết hàng


Chi tiết sản phẩm

Mục lục:

 

Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp

 

          1/ Vị trí của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
          2/ Những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
          3/ Nông nghiệp Việt Nam trong đổi mới
          4/ Chiến lược phát triển nông nghiệp ở Việt Nam
          5/ Phát triển nền nông nghiệp bền vững
          6/ Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế nông nghiệp

 

Chương 2: Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam

 

          1/ Khái niệm và đặc trưng của hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam
          2/ Lịch sử hình thành và phát triển hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam
          3/ Xu hướng vận động và những giải pháp phát triển kinh tế trang trại
          4/ Kinh tế tập thể và tiếp tục đổi mới hợp tác xã trong nông nghiệp
          5/ Kinh tế nhà nước trong nông nghiệp
          6/ Thúc đẩy quá trình liên doanh liên kết trong nông nghiệp

 

Chương 3: Những cơ sở lý thuyết kinh tế học vi mô về nông nghiệp

 

          1/ Những quan hệ có tính vật chất
          2/ Những mối quan hệ kinh tế

 

Chương 4: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp

 

          1/ Bản chất và vai trò các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng và phát triển nông nghiệp
          2/ Sử dụng nguồn lực ruộng đất
          3/ Sử dụng nguồn nhân lực trong nông nghiệp
          4/ Sử dụng nguồn lực vốn sản xuất trong nông nghiệp

 

Chương 5: Tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

 

          1/ Khái niệm và đặc điểm
          2/ Nội dung tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp
          3/ Phương hướng và những biện pháp chủ yếu thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp nước ta

 

Chương 6: Sản xuất hàng hóa và chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp

 

         1/ Bản chất của sản xuất hàng hóa và chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp
         2/ Những nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa và chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp
         3/ Các vùng sản xuất chuyên môn hóa trong nông nghiệp của Việt Nam
         4/ Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy các vùng chuyên môn hóa ở Việt Nam

 

Chương 7: Thâm canh nông nghiệp

 

         1/ Bản chất của thâm canh nông nghiệp
         2/ Những chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả kinh tế của thâm canh nông nghiệp
         3/ Thâm canh nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
         4/ Những biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh thâm canh nông nghiệp ở nước ta

 

Chương 8: Kinh tế học cung cầu và sự cân bằng thị trường nông sản

 

         1/ Cung sản phẩm nông nghiệp
         2/ Cầu sản phẩm nông nghiệp
         3/ Sự cân bằng cung cầu sản phẩm và vai trò của chính phủ

 

Chương 9: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp

 

         1/ Bản chất và chức năng của thị trường nông nghiệp
         2/ Phân tích đặc điểm của thị trường nông nghiệp
         3/ Những biện pháp chủ yếu hoàn thiện thị trường nông nghiệp Việt Nam

 

Chương 10: Thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp

 

         1/ Một số lý thuyết về thương mại có thể vận dụng trong lĩnh vực nông nghiệp
         2/ Cân bằng và điều kiện thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp
         3/ Sự can thiệp vào thị trường vào thị trường nông sản quốc tế
         4/ Thương mại quốc tế đối với nông nghiệp Việt Nam

 

Chương 11: Quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

 

         1/ Bản chất, chức năng của quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp
         2/ Khái niệm và phân loại hệ thống công cụ quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp
         3/ Các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp
         4/ Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

 

Chương 12: Kinh tế sản xuất ngành trồng trọt

 

         1/ Những vấn đề chung của ngành chăn nuôi
         2/ Kinh tế sản xuất các tiểu ngành trồng trọt

 

Chương 13: Kinh tế sản xuất ngành chăn nuôi

 

         1/ Những vấn đề chung của ngành chăn nuôi
         2/ Kinh tế sản xuất các tiểu ngành chăn nuôi chủ yếu ở nước ta


Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng