• Gợi ý từ khóa:
  • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…
Hết hàng

Đánh mà thắng địch là giỏi, không đánh mà thắng địch càng giỏi hơn

Mã sản phẩm: SP1767

Câu nói : Đánh mà thắng địch là giỏi, không đánh mà thắng địch càng giỏi hơn đã thể hiện tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác binh địch vận.Bằng kết quả công tác vân động quần chúng, Đảng ta đã...
29.000₫
Hết hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Vận chuyển toàn quốc

Thanh toán Online hoặc khi nhận hàng

Hết hàng


Chi tiết sản phẩm

Câu nói : Đánh mà thắng địch là giỏi, không đánh mà thắng địch càng giỏi hơn đã thể hiện tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác binh địch vận.
Bằng kết quả công tác vân động quần chúng, Đảng ta đã từng bước đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó công tác tuyên tuyền, vận động, giác ngộ, thức tỉnh những người trong hàng ngũ địch luôn được coi trọng và đạt được những thành công lớn. Để giúp bạn đọc có điều kiện hiểu thêm một mặt về công tác dân vận - đặc biệt là công tác binh - địch vận.
Hy vọng qua tập sách này bạn đọc sẽ có cơ sở để hiểu rõ hơn vì sao binh địch vận là một công tác quan trọng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và lãnh đạo qua những tài liệu cụ thể, những con người cụ thể...


Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng