• Gợi ý từ khóa:
  • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…
Hết hàng

Chế độ chính sách tiền công - tiền lương năm 2009

Mã sản phẩm: SP1403

Nhằm hoàn thiện chế độ chính sách trong lộ trình cải cách tiền lương, tiền công và bảo hiểm xã hội. Ngày 10/10/2008, Chính...
295.000₫
Hết hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Vận chuyển toàn quốc

Thanh toán Online hoặc khi nhận hàng

Hết hàng


Chi tiết sản phẩm


Nhằm hoàn thiện chế độ chính sách trong lộ trình cải cách tiền lương, tiền công và bảo hiểm xã hội. Ngày 10/10/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 110/2008/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Chính phủ cũng ban hành Nghị định 111/2008/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam. Hai Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. Do một khối lượng lớn các quy định về chế độ chính sách tiền lương tiền công và bảo hiểm xã hội còn nằm rải rác ở nhiều văn bản luật khác nhau, chưa được hệ thống hóa gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp và người sử dụng trong việc nghiên cứu, học tập và thực hiện. Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện những quy định mới nhất về tiền lương, tiền công và bảo hiểm xã hội, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xuất bản cuốn “CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG NĂM 2009”.

Mục lục

Phần I: Quy định chung
Phần II: Mức lương tối thiểu chung và hệ thống thang bảng lương
Phần III: Điều chỉnh tiền lương, tiền công theo mức lương tối thiểu chung và vùng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
Phần IV: Điều chỉnh tiền lương, tiền công theo mức lương tối thiểu chung và vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn.
Phần V: Điều chỉnh tiền lương, tiền công theo mức lương tối thiểu chung và vùng đối với doanh nghiệp và vùng đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
Phần VI: Điều chỉnh tiền lương, tiền công theo mức lương tối thiểu chung và vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Phần VII: Chế độ bảo hiểm xã hội
Phần phụ lục


Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng