• Gợi ý từ khóa:
 • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 • Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách Việt Nam
 • Mã chứng khoán: VNB
 • Mã ISIN: VN000000VNB1
 • Sàn giao dịch: UPCOM
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018
 • Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/04/2018 đến ngày 28/04/2018
 • Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Nội dung họp: Theo quy định của Pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Tổng Giám đốc

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG


Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng