savina

Địa chỉ: Số 1 Đinh Lễ - 44 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội .
Sách trong nước:024.3936.5526. Sách nhập khẩu:024.3824.1576

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (SAVINA)

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 


Địa chỉ: Số 1 Đinh Lễ - 44 Tràng Tiền,  Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 024.3934.1591| 024.3825.7857. Email: info@savina.com.vn

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Ông Lê Thăng Long

Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc : Ông Nguyễn Trọng Tuấn

 

Văn phòng . Điện thoại : 024.3825 7857

Phòng Kinh doanh sách Quốc văn. Điện thoại : 024.3936 5526

Phòng Kinh doanh sách Ngoại văn. Điện thoại :024.3824 1576

Phòng Kinh doanh Văn hoá phẩm. Điện thoại :024.3936 0349

Phòng Kế hoạch - Tài vụ. Điện thoại : 024.3934 8790

Phòng Liên kết Xuất bản.


            Chức năng nhiệm vụ :

-         Kinh doanh các loại xuất bản phẩm trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

-         Trực tiếp xuất nhập khẩu và nhập khẩu uỷ thác xuất bản phẩm.

-       Liên kết xuất bản, in ấn và dịch vụ in các loại xuất bản phẩm: Sách, văn hoá phẩm, các ấn phẩm văn hoá thông tin khác…

-       Đảm nhiệm việc phát hành sách cho hệ thống thư viện văn hoá và trường học theo chương trình tài trợ của Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

-         Kinh doanh khách sạn, dịch vụ biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Funtion and Task :

-         Trading publications published domestically and oversea in Vietnam.

-         Direct Import – Export and Trusted Import publications.

-         Associate publishing, printing and print services for publications: books, cultural products

     and other cultural –information products…

-     Undertaking book circulation for cultural library system and schools under programs

     finaned by the Government and the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

-    Restaurant, domestic and abroad performing art services